להשכרה בניין משרדים ומסחר באזה"ת סגולה פ"ת

מגרש 1800 מ"ר.
עתיד להבנות 5 קומות + חניון
סה"כ 4000 מ"ר למשרדים
*ניתן לבנות בהתאמה ללקוח
לפרטים נוספים:
3127*