משרדים בתל אביב רח' טיומקין

שטחים להשכרה: קומה כ- 600 מ"ר, חצי קומה כ- 250 מ"ר
לפרטים נוספים: 3127*