בניין משרדים ומסחר באזה"ת סגולה, פתח-תקווה

בבלעדיות ללא תיווך

שטח המגרש: 1,800 מ"ר
תכסית הבנין: 776 מ"ר
על המגרש עתיד להיבנות בניין בן חמש קומות:
– קומת קרקע מסחרית 540 מ"ר עיקרי
– ארבע קומות משרדים 2,500 מ"ר עיקרי
– שתי קומות מרתף לחניון
סה"כ כ-3,000 מ"ר בשימוש עיקרי למשרדים ומסחר -4,000 מ"ר שטחי שירות (כולל חניונים)

לפרטים נוספים: 3127*